Om verdere verdieping aan te brengen in mijn werk en om ook op een andere manier hiermee bezig te zijn, ben ik in 2011 gestart met een promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht.  

Mijn onderzoek is een kwalitatief onderzoek naar samenwerking vanuit een moreel perspectief. Daarbij richt ik me op samenwerking op verschillende niveaus: samenwerking tussen organisaties (bestuurlijk / management-niveau) en  samenwerking in het primaire proces, tussen cliënt, zorgverlener en mantelzorger. Dit laatste praktijkonderzoek naar samenwerking tussen formele en informele zorg kent ook een morele inzet: ik beoog onderzoek te doen naar en tegelijkertijd bij te dragen aan verbetering van de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener. Daarbij is dit proces zelf ook weer onderwerp van onderzoek.  

Op 29 oktober 2018 verdedig ik mijn proefschrift: 'Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief - Een bijdrage aan normatieve professionalisering in de ouderenzorg'
(Uitgever: Eburon, Delft; ISBN: 978-94-6301-211-9). 
https://eburon.nl/product/goed-samenwerken-in-moreel-ecologisch-perspectief/
Promotores zijn prof. Harry Kunneman en prof. Peter Derkx.

Meer info:

UvH en Graduate School

Harry Kunneman en link 

Peter Derkx