Opdrachtgevers zijn o.a.

 

 • ActiZ
  - Expert / dossierhouder medicatieveiligheid
  - Onafhankelijk voorzitter Platform medicatieveiligheid care
  - Project Veilige principes verder in praktijk
  - Manager a.i. team Cliënt, Kwaliteit en Innovatie / team Branchebelang en Ondernemerschap / team Jeugd

 • Ministerie van VWS
  - Leidraad Veilige zorgrelatie
  - Procesbegeleider proeftuinen geriatrische revalidatiezorg

 • Zorgorganisaties
  - Begeleiden samenwerkingsprojecten in de keten
  - Adviseren en begeleiden bij verbeteren medicatieveiligheid 
  - Onafhankelijk voorzitter of secretaris van onderzoek naar calamiteit in langdurende zorg
  - Lid en plv. voorzitter Centrale Klachtencommissie Cliënten
  - Lid externe commissie onderzoek grensoverschrijdend gedrag in de zorg
  - Procesbegeleiding innovatie in geriatrische revalidatiezorg
  - Met organisatie ontwikkelen van meerjarenbeleidsplan

 • Stichting Perspekt, kwaliteitsinstituut in de zorg
  - Waarnemend bestuurder
  - Mede ontwikkelen van PREZO – kwaliteitssysteem dat prestaties voor de cliënt als uitgangspunt neemt

 • Gemeenten
  - Procesbegeleiding / projectleiding woonservice in samenwerking met zorgorganisaties, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, bewoners

 • Provincie
  - Ondersteuning bij proces van vernieuwing en ontwikkeling serviceflat, om te leren van de ervaringen en kennis breder te verspreiden

 • Divers
  - Mede ontwikkelen Mantelzorgmanagement – Mouris Projecten Bureau