Een specifieke rol die ik vervul is die van onafhankelijk voorzitter of secretaris bij een onderzoek naar een calamiteit in de langdurende zorg. Daarvoor werk ik samen met Marie-Josée Smits en Ezra van Zadelhoff. Samen kunnen wij voor de zorgorganisatie de rol van onafhankelijk voorzitter (en secretaris) van de onderzoekscommissie vervullen. Bij een calamiteit met dodelijke afloop in de ouderen- en gehandicaptenzorg is een onafhankelijk voorzitter bij het onderzoek verplicht.

Een calamiteit in de zorg is heel ingrijpend. Het roept direct de vraag op: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kunnen we voorkómen dat dit nog eens gebeurt?  Zorgvuldig, onafhankelijk en deskundig onderzoek naar de calamiteit is daarom cruciaal. Om inzicht te krijgen in wat er gebeurde, ervan te leren en om een volgende keer waar mogelijk te voorkomen.

Wij maken als onafhankelijk voorzitter (en secretaris), samen met de onderzoekscommissie, een aanpak op maat. Hierbij combineren we de PRISMA- en SIRE-methode: een stapsgewijze, systematische aanpak, met een gedegen analyse van de oorzaken, uitmondend in een advies over adequate verbetermogelijkheden. In het onderzoek wordt in ieder geval gesproken met de cliënt, nabestaanden, familie. Daarnaast met andere betrokkenen. We leggen dit vast in een inzichtgevend rapport met advies. Daarnaast biedt ook de onderzoeksaanpak zelf en deelname van professionals in de onderzoekscommissie de organisatie de mogelijkheid om te leren van de calamiteit.

Voor meer informatie, zie de website van Minerva: http://www.voorzittercalamiteitenzorg.nl